StudioVK is een inspirerend ontwerp- en adviesburo opgericht door de architecten Pietjan Versluis en Katinka van der Koogh. Het buro is actief op het gebied van stedenbouw, vastgoed en architectuur en vormt een ervaren en betrouwbare schakel van initiatief tot realisatie. StudioVK kijkt toekomstgericht en staat voor praktische oplossingen bij integrale en duurzame ontwikkelingen.

ruimtelijk en creatief advies  Wij adviseren op vernieuwende wijze bij gebieds- en gebouwontwikkeling, hergebruik, haalbaarheidsstudies en het opstellen van programma’s van eisen. Met specifieke aandacht voor de vorm- en ruimtebeleving assisteren wij bij ruimtelijke vraagstukken betreffende vastgoed en omgeving.

beeldend en inspirerend inzicht Door middel van verhelderende, inspirerende beeldstudies, schetsplannen en workshops maken wij oplossingen en mogelijke varianten inzichtelijk. Bij ontwikkeling, hergebruik of vernieuwing van een gebied of gebouw denken en ontwerpen wij in alternatieven en sluiten mogelijke onmogelijkheden niet uit.

ongebonden en duurzaam advies  Onze intentie is om iedere vraagstelling met open blik te benaderen en met gezamenlijke ambitie te komen tot een voor alle partijen positief en kwalitatief resultaat. StudioVK is maatschappelijk betrokken en geeft ongebonden advies vanaf de allereerste planideeën.

Wij geven met visie een menselijke schaal aan vorm en ruimte!